Ilość osób przeszkolonych

123

1. 07.06.2019 9 osób EMS ASA.Kandahar Airfield, Afganistan
2. 13.06.2019 16 osób. Fire Protection Services.Kandahar Airfield, Afganistan
3. 14.06.2019 19 osób. Fire Protection Services.Kandahar Airfield, Afganistan
4. 19.06.2019 3 osoby. EMS ASA.Kandahar Airfield, Afganistan
5. 20.06.2019 12 osób. Fire Protection Services.Kandahar Airfield, Afganistan
6. 21.06.2019 18 osób. Fire Protection Services.Kandahar Airfield, Afganistan
7. 24.07.2019 2 osoby. Strzelinica Pasternik Kraków, Polska
8. 15.02.2020 25 osób. Ok.Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Polska
9. 19.06.2021 19 osób. OSP Ochojno