Materiały szkoleniowe

Non scholae, sed vitae discimus-uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia

KRWOTOKI ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU

KRWOTOKI ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU

Autorem grafik jest Marek Czarnik.