Stop Krwotokom

Siedzibą jest Ochojno, gmina Świątniki Górne, powiat krakowski, województwo małopolskie.

 

UL. LWOWSKA 2C

32-040 OCHOJNO

 

 Stop Krwotokom poprzez szkolenia z pierwszej pomocy, a w szczególności z postępowania w krwotokach zewnętrznych (Szkolenie Stop the Bleed ), będzie wzbudzać w społecznej świadomości konieczność reagowania oraz właściwego działania w sytuacjach nagłych i niespodziewanych. Każdy może stać się uczestnikiem lub świadkiem zdarzenia – pierwszym ratownikiem. Proste czynności poprzedzone odpowiednią oceną sytuacji będą skutkowały wzrostem przeżywalności wśród poszkodowanych. Właściwe postępowanie przy użyciu certyfikowanego wyposażenia gwarantuje skuteczną pomoc rannym oraz zwiększa ich szanse na przeżycie. Kluczowym elementem jest jak najszybsza właściwa reakcja świadków – pierwszych ratowników na miejscu zdarzenia. Zatrzymanie zewnętrznego krwotoku zagrażającego życiu przy użyciu opatrunku hemostatycznego lub opaski zaciskowej jest czynnością szybką, prostą i skuteczną.

 Ze względu na wzrastające prawdopodobieństwo wystąpienia w Polsce zdarzenia o charakterze masowym w wyniku intencjonalnego działania sprawcy, drugim podstawowym celem   Stop Krwotokom jest rozmieszczenie certyfikowanych zestawów do tamowania zewnętrznych krwotoków zagrażających życiu w ogólnodostępnych miejscach publicznych.

 Przeszkolenie jak największej liczby osób w połączeniu z szybko i łatwo dostępnymi zestawami Stop Krwotokom daję szansę na uratowanie maksymalnej liczby poszkodowanych.