Stop Krwotokom

Siedzibą jest Ochojno, gmina Świątniki Górne, powiat krakowski, województwo małopolskie.

KRS: 0000773803

REGON: 382677956

NIP: 9442263190

UL. LWOWSKA 2C

32-040 OCHOJNO

nr konta: 96 1600 1462 1824 7341 0000 0001

BNP PARIBAS

 Fundacja Stop Krwotokom poprzez szkolenia z pierwszej pomocy, a w szczególności z postępowania w krwotokach zewnętrznych (Szkolenie Stop the Bleed ), będzie wzbudzać w społecznej świadomości konieczność reagowania oraz właściwego działania w sytuacjach nagłych i niespodziewanych. Każdy może stać się uczestnikiem lub świadkiem zdarzenia – pierwszym ratownikiem. Proste czynności poprzedzone odpowiednią oceną sytuacji będą skutkowały wzrostem przeżywalności wśród poszkodowanych. Właściwe postępowanie przy użyciu certyfikowanego wyposażenia gwarantuje skuteczną pomoc rannym oraz zwiększa ich szanse na przeżycie. Kluczowym elementem jest jak najszybsza właściwa reakcja świadków – pierwszych ratowników na miejscu zdarzenia. Zatrzymanie zewnętrznego krwotoku zagrażającego życiu przy użyciu opatrunku hemostatycznego lub opaski zaciskowej jest czynnością szybką, prostą i skuteczną.

 Ze względu na wzrastające prawdopodobieństwo wystąpienia w Polsce zdarzenia o charakterze masowym w wyniku intencjonalnego działania sprawcy, drugim podstawowym celem Fundacji Stop Krwotokom jest rozmieszczenie certyfikowanych zestawów do tamowania zewnętrznych krwotoków zagrażających życiu w ogólnodostępnych miejscach publicznych.

 Przeszkolenie jak największej liczby osób w połączeniu z szybko i łatwo dostępnymi zestawami Stop Krwotokom daję szansę na uratowanie maksymalnej liczby poszkodowanych.