O nas

Usus magister est opimus - praktyka jest najlepszym nauczycielem.

Karol Huzarski

prezes zarządu, współzałożyciel, instruktor

fundacja@stopkrwotokom.org

________________________________________________________

Michał Dąbrowski 

członek zarządu, współzałożyciel, instruktor

szkolenia@stopkrwotokom.org

________________________________________________________

Bartosz Czajkowski

członek zarządu, współzałożyciel, instruktor

media@stopkrwotokom.org

________________________________________________________

Konrad Anuszkiewicz

członek zarządu, współzałożyciel, instruktor

zestawy@stopkrwotokom.org

________________________________________________________

 

 Jesteśmy ratownikami medycznymi okresowo pracującymi w ramach misji NATO Resolute Support w Afganistanie. Doświadczenia wyniesione z pracy skłoniły nas do założenia fundacji, której głównym celem jest propagowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu skutecznego tamowania zewnętrznych krwotoków zagrażających życiu odniesionych w wyniku urazów. Są one główną przyczyną śmierci do uniknięcia na polu walki, miejscu zamachu terrorystycznego, ataku masowego zabójcy, nożownika czy podczas wypadków komunikacyjnych. Przy użyciu certyfikowanego wyposażenia sprawdzonego w warunkach bojowych, posiadając podstawową wiedzę oraz umiejętności można szybko i skutecznie zatrzymać krwotok ratując ludzkie życie. Wzorując się na amerykańskim programie rządowym Stop The Bleed postanowiliśmy rozpowszechnić w Polsce zasady postępowania w sytuacji wystąpienia masywnego zewnętrznego krwotoku będącego bezpośrednim zagrożeniem życia.