Materiały szkoleniowe

Non scholae, sed vitae discimus-uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia

INSTRUKCJA PAKOWANIA RANY CZYSTĄ ODZIEŻĄ

KRWOTOKI ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU

INSTRUKCJA OPASKA ZACISKOWA

STOP KRWOTOKOM INSTRUKCJA -JAK POWSTRZYMAĆ KRWOTOK