Program szkolenia

Neque ignorare medicum oportet quae sit aegri natura-trzeba, aby lekarz wiedział dobrze, jaka jest natura chorego

Czas: 45-60 min.
Ilość szkolonych: 1-10 na jednego instruktora
Wstęp: 5 min
Trzy punkty nauczania ok. 15 min na każdy:
1. Pakowanie razy ciętej
2. Pakowanie rany postrzałowej
3. Zakładanie opaski zaciskowej(tourniquet) na kończynę 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat Stop the Bleed wystawiony przez Fundację Stop Krwotkom.