Szkolenie Stop Krwotokom

Neque ignorare medicum oportet quae sit aegri natura-trzeba, aby lekarz wiedział dobrze, jaka jest natura chorego

Czas: 45-60 min.
Ilość szkolonych: 1-10 na jednego instruktora
Wstęp: 5 min
Trzy punkty nauczania ok. 15 min na każdy:
1. Pakowanie razy ciętej
2. Pakowanie rany postrzałowej
3. Zakładanie opaski zaciskowej(tourniquet) na kończynę 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat Stop the Bleed wystawiony przez Fundację Stop Krwotkom.

Zapytania prosimy kierować na adres: fundacja@stopkrwotokom.org

 

 

g