Szkolenia

Nulla aetas ad discendum sera-Żaden wiek nie jest do nauki zbyt późny.

Dla firm i instytucji

Program szkolenia zaprojektowano z myślą o udzielaniu pierwszej pomocy w miejscu pracy (zakłady pracy, hale produkcyjne, budowy, etc.)

Podział szkolenia na część teoretyczną i praktyczną zapewni kursantom profesjonalne przygotowanie w rozpoznaniu stanów nagłych oraz umiejętność prawidłowego reagowania na zagrożenia życia lub zdrowia. Na  seminarium i ćwiczeniach poznasz zagadnienia dotyczące bezpiecznego postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy u poszkodowanego urazowego. Zakres szkolenia obejmuje Szkolenie Stop Krwotokom.

 

Zakres tematyczny

Forma przekazania wiedzy

Rozpoznanie najczęstszych zagrożeń występujących w miejscu pracy

seminarium

Stop Krwotokom

ćwiczenia

Postępowanie ratunkowe podczas zaistniałych wypadków w miejscu pracy(oszacowanie zagrożenia, urazy kończyn, urazy klatki piersiowej, urazy brzucha, urazy głowy i kręgosłupa, urazy gałki ocznej)

seminarium

Postępowanie ratunkowe na wypadek stanów nagłych nieurazowych (zawał serca, atak epilepsji, śpiączka cukrzycowa, zaburzenia oddychania, udar mózgu)

seminarium

Przesłanki do podjęcia RKO(resuscytacja krążeniowo-oddechowa)

wykład

Przeprowadzenie efektywnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej

ćwiczenia

Wskazania i przeciwwskazania do użycia AED (automatyczna zewnętrzna defibrylacja)

wykład

Przeprowadzenie działań ratunkowych z użyciem AED

ćwiczenia

Postępowanie ratunkowe przy poparzeniach, zatruciach, zaczadzeniach

seminarium

Postępowanie przy porażeniach prądem elektrycznym

seminarium