Szkolenia

Nulla aetas ad discendum sera-Żaden wiek nie jest do nauki zbyt późny.

Szkolenia dla Wszystkich

W przypadku pytań dotyczących szkoleń prosimy pisać na adres: szkolenia@stopkrwotokom.org