Misja

 Misją  Stop Krwotokom jest szkolenie osób, które dzięki nabytym umiejętnością skutecznego tamowania zewnętrznych krwotoków zagrażającym życiu będą wstanie za pomocą szybko i łatwo dostępnych zestawów Stop Krwotokom udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzenia.

 Dzięki ogólnodostępnym zestawom Stop Krwotokom w miejscach publicznych, środkach komunikacji miejskiej oraz pojazdach służb interwencyjnych zapewnimy ofiarom ataków lub wypadków kompleksową pierwszą pomoc na miejscu zdarzenia.

Wyposażymy w zestawy Stop Krwotokom:

– pojazdy służb interwencyjnych

– szkoły oraz uczelnie wyższe

– środki komunikacji miejskiej

– centra handlowe

– dworce komunikacyjne

– lotniska

– urzędy oraz instytucje państwowe

Przeszkolimy:

– funkcjonariuszy policji oraz straży miejskiej

– nauczycieli oraz pracowników szkół oraz uczelni wyższych

– kierujących pojazdami komunikacji zbiorowej

– pracowników urzędów oraz instytucji państwowych

– pracowników ochrony

 Wraz z rozwojem  Stop Krwotokom powołamy koordynatorów regionalnych których wyposażymy w sprzęt treningowy dzięki czemu szkolenie stanie się ogólnodostępne dla każdego chętnego. Pozwoli to na rozpowszechnienie w społeczeństwie na terenie całego kraju wiedzy oraz umiejętności skutecznego tamowania zewnętrznych krwotoków zagrażających życiu.

 Integralną częścią projektu będzie darmowa aplikacja na urządzenia mobilne dzięki której szybko i łatwo będzie można zlokalizować najbliższy zestaw Stop Krwotokom.

 

CHRONIMY TYCH, KTÓRZY CHRONIĄ NAS

 Będziemy wyposażać oraz szkolić wszystkich funkcjonariuszy, którzy służą na pierwszej linii każdego dnia narażając swoje zdrowie i życie. Chcemy aby każdy z nich miał świadomość, że dbając o niego doceniamy jego służbę dla nas. Dlatego Fundacja Stop Krwotokom chce wyposażyć w indywidualne zestawy medyczne (opaska zaciskowa, gaza hemostatyczna, opatrunek okluzyjny, rurka nosowo-gardłowa, rękawiczki) funkcjonariuszy:

– Policji

– Straży Miejskiej/Gminnej

– Straży Granicznej

– Służby Ochrony Kolei

– Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego