Szkolenia

Nulla aetas ad discendum sera-Żaden wiek nie jest do nauki zbyt późny.

Dla cywili

Szkolenie DLA CYWILI to otwarte szkolenie dla Wszystkich zawierające tematykę pierwszej pomocy u dorosłych w stanach nagłych nieurazowych oraz urazowych. Zawiera w sobie Szkolenie Stop Krwotokom.

 

Zakres tematyczny

Forma przekazania wiedzy

Stop Krwotokom

ćwiczenia

Postępowanie ratunkowe na wypadek stanów nagłych nieurazowych (zawał serca, atak epilepsji, śpiączka cukrzycowa, zaburzenia oddychania, udar mózgu)

seminarium

RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa)

seminarium i ćwiczenia

Postępowanie na wypadek zakrztuszeń u dzieci i dorosłych

seminarium i ćwiczenia

Przeprowadzenie działań ratunkowych z użyciem AED(automatyczna zewnętrzna defibrylacja)

ćwiczenia