Trainings materials

For Eng please go to: https://www.stopthebleed.org/resources-poster-booklet/

INSTRUKCJA PAKOWANIA RANY CZYSTĄ ODZIEŻĄ

KRWOTOKI ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU

INSTRUKCJA OPASKA ZACISKOWA

STOP KRWOTOKOM INSTRUKCJA -JAK POWSTRZYMAĆ KRWOTOK