Szkolenia

Nulla aetas ad discendum sera-Żaden wiek nie jest do nauki zbyt późny.

Dla funkcjonariuszy

Szkolenie DLA FUNKCJONARIUSZY zostało zaprojektowane w taki sposób, aby uczestnicy mogli zapoznać się najczyściej występującymi zagrożeniami zdrowia i życia w ich pracy. Szczególny nacisk kładziemy na pierwsza pomoc w krwotokach zewnętrznych powstałych na wskutek urazów oraz postrzałów z broni palnej. Szkolenie obejmuje między innymi tamowanie krwotoków, reanimacje oraz ewakuacje poszkodowanego z auta w wypadku komunikacyjnym. Najważniejsze dla na s są zajęcia praktyczne, dlatego wszystkie zagadnienia są trenowane na manekinach, symulatorach ran i treningowym AED. Zapraszamy Policjantów, Żołnierzy WOT, Strażników Miejskich, Pracowników Ochrony, Strażaków i wszystkich posiadaczy broni palnej. Tematyka obejmuje Szkolenie Stop Krwotokom.

 

Zakres tematyczny

Forma przekazania wiedzy

Stop Krwotokom -STOP THE BLEED®  

wykład i ćwiczenia

Postępowanie z poszkodowanym urazowym(urazy kończyn, urazy klatki piersiowej, urazy brzucha, urazy głowy i kręgosłupa, urazy gałki ocznej)

seminarium i ćwiczenia

Zasady udzielania pierwszej pomocy u poszkodowanego z ranami ciętymi i postrzałowymi

seminarium i ćwiczenia

Postępowanie ratunkowe przy poparzeniach, zatruciach, zaczadzeniach oraz porażeniach prądem elektrycznym

seminarium i ćwiczenia

Pierwsza pomoc przy użyciu AED(automated external defiblilator- automatyczny defibrylator zewnętrzny)

seminarium i ćwiczenia

Badanie poszkodowanego i przeprowadzenie wywiadu ratowniczego SAMPLE

seminarium i ćwiczenia

RKO-resuscytacja krążeniewo-oddechowa w nagłym zatrzymaniu krążenia.

seminarium